Kodeks Postępowania
(Code of Conduct)

 1. Wprowadzenie

Armada Golf Club chcąc zapewnić wszystkim uczestnikom turniejów równe warunki gry oraz sprawiedliwe traktowanie graczy postanowiło wprowadzić Kodeks Postępowania Zawodników oraz ich caddie. Kodeks Postępowania powinien być przestrzegany podczas trwania turnieju jak i poza nim.

 1. Naruszenie Kodeksu Postępowania

Następujące zachowania będą stanowiły naruszenie Kodeksu Postępowania:

 • Niesportowe zachowanie, na przykład: przeklinanie, rzucanie kijami, oszukiwanie, brak szacunku do organizatorów, współgraczy, przeszkadzanie w grze innym zawodnikom;
 • Brak dbałości o pole golfowe, na przykład: niegrabienie bunkrów, nie odkładanie divotów, nie poprawianie pitchmarków, wyrzucanie śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi, wyrzucanie niedopałków papierosów na polu;
 • Niszczenie własności pola golfowe
 • Gra niezgodna z Regułami Gry w Golfa, w celowe niezwracanie uwagi na łamanie Reguł
 1. Poważne przewinienie

Poważnym przewinieniem związanym z niezastosowaniem się do Kodeksu Postępowania są następujące zachowania:

 • Celowe uszkadzanie powierzchni putting greenu
 • Celowa zmiana ustawienia pola taka jak przestawianie tee markerów usuwanie palików autowych lub obszarów kary
 • Rzucanie kijami w kierunku graczy lub innej osoby
 • Celowe przeszkadzanie w wykonywaniu uderzenia
 • Ciągłe odmawianie podniesienia piłki która przeszkadza w grze w stroke play
 • Celowa gra niezgodnie z Regułami Gry w Golfa i możliwość uzyskania znaczącej przewagi z tego powodu,
 • Ciągłe używanie nieprzyzwoitego, wulgarnego lub obraźliwego języka
 • Oraz inne wyszczególnione w Interpretacji 1.2a/1 Official Guide a także uznane za takie przez komitet turnieju
 1. Kary za naruszenie Kodeksu Postępowania

Struktura kar za naruszenie Kodeksu Postępowania

 • Pierwsze naruszenie – ostrzeżenie przez sędziego lub komitet
 • Drugie naruszenie – jedno uderzenie kary
 • Trzecie naruszenie – kara główna
 • Czwarte naruszenie lub poważne przewinienie – dyskwalifikacja