Reguły Lokalne Armada Golf Club

A1. Aut (granica pola) zdefiniowany jest przez linie przechodzącą na poziomie ziemi po wewnętrznej stronie (od strony pola) białych palików lub słupków płotu

A4. Podczas gry dołka nr 2, jeżeli piłka spocznie na dołku nr 3 to piłka znajduje się na aucie.

B1. Czerwony obszar kary po lewej stronie i za dołkiem nr 5 określony jest tylko z jednej strony i rozciąga się w nieskończoność.

C2. Piasek, który nie jest terenem w naprawie oraz nie znajdują się przy nim grabie jest częścią obszaru głównego.

E1. Jeżeli piłka na dołku nr 2 spocznie w dowolnym obszarze kary lub jest wiadome, lub w zasadzie pewne, że piłka która nie została znaleziona spoczęła w dowolnym obszarze kary gracz ma następujące opcje uwolnienia:

1.Wziąć uwolnienie zgodnie z Regułą 17.1, lub

2.Jako opcja dodatkowa, z jednym uderzeniem karnym, dropować piłkę oryginalną lub inną piłkę w strefie dropowania (mata po lewej stronie fairwaya). Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z Regułą 14.3.

E8. Obszar określony przez czerwone paliki z białą końcówką po lewej stronie dołka nr 9 jest strefą zabronionej gry która jest traktowana jako czerwony obszar kary. Kiedy piłka jest w strefie zabronionej gry w obszarze kary, piłka nie może być grana tak jak leży i musi być wzięte uwolnienie od zakłócenia przez tę strefę zabronionej gry zgodnie z regułą 17.1e.

F1. Nienormalne warunki na polu:

1.Teren w naprawie zdefiniowany jest za pomocą niebieskich palików lub linii.

2.Nienormalnymi warunkami ziemnymi są odkryte kamienie w obszarze głównym. Zakłócenie to nie występuje, jeśli kamienie zakłócają tylko ustawienie gracza.

3.Ścieżki, kamienie okalające ścieżki, kosze na śmieci, ławki, tablice z oznaczeniem dołków, studzienki odwadniające oraz zraszacze są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi

F10. W obszarze głównym obszary zniszczone przez dziki są traktowanie, jako teren w naprawie, z którego przysługuje uwolnienie zgodnie z Regułą 16.1b

W grze codziennej (poza turniejowej) obowiązuje następująca reguła lokalna:

E5. Kiedy piłka gracza nie została znaleziona lub jest wiadome, lub w zasadzie pewne, że jest na aucie gracz może postąpić zgodnie z regułą lokalną alternatywną dla uderzenia i odległości otrzymując 2 uderzenia kary, zamiast postąpić z procedurą uderzenia i odległości. Reguła lokalna nie jest dostępna jeżeli zostałą zagrana piłka prowizoryczna. Pełna procedura uwolnienia dostępna jest w MLR E-5.

Poniżej dostępne diagramy wyjaśniające procedure uwonienia