Liga Match Play 2020

Tabela rozwiń zwiń
Miejsce Imię  Nazwisko Me.Rz. PKT UŚP mp HCP
1 Aleksander Chaba 5 4,5 0,500 13,5 8,1
2 Mirosław Nocoń 5 4 0,680 5,5 10,4
3 Dawid Nowak 5 4 0,560 9,5 14,5
4 Wojciech Łoposzko 4 4 0,500 13,5 7,4
5 Marek  Zdziebczok 5 3,5 0,580 4,5 9,2
6 Kornel Grzywocz 4 3,5 0,575 10,5 11,6
7 Julia Cebula 5 3,5 0,540 11,5 12,1
8 Karol Zdziebczok 5 3 0,600 1,0 9,1
9 Dariusz Piątek 5 3 0,500 -0,5 18,5
10 Michał Adamczewski 5 3 0,440 -1,0 40,8
11 Władysław Pasławski 5 3 0,420 12,5 18,0
12 Tymon Szajner 5 3 0,400 3,5 16
13 Wojciech Czempiel 4 3 0,400 3,0 37,4
14 Marcin  Niemiec 4 3 0,400 1,0 28,7
15 Michał  Galiczak 4 2,5 0,525 -4,0 23,7
16 Sławomir Łęski 5 2,5 0,500 2,0 22,1
17 Bartosz Bednarczyk 5 2,5 0,500 -5,0 23,1
18 Wojciech Chmielorz 5 2 0,560 -8,0 19,6
19 Tomasz Pyzik 5 2 0,500 -7,0 21,0
20 Paweł Szajner 5 2 0,480 -1,0 19,2
21 Wojciech Szewczyk 5 2 0,480 -1,5 17,1
22 Marcin Mencner 4 1,5 1,725 -9,0 47
23 Bartłomiej Kłysz 5 1,5 0,660 -9,0 27,2
24 Tomasz Nowiński 4 1,5 0,400 -3,0 15,7
25 Grzegorz Grondecki 5 1 0,640 -13,0 29,5
26 Piotr Jędrusiński 5 1 0,460 -2,5 20,7
27 Michał Nowiński 5 1 0,400 -5,0 12,2
28 Piotr Koch 5 1 0,400 -10,0 33,2
29 Jarosław Gliszczyński 4 1 0,375 -17,0 36
VI Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 4,5 8,1   3 Dawid Nowak 4 14,5
2 Mirosław Nocoń 4 10,4   5 Marek  Zdziebczok 3,5 9,2
4 Wojciech Łoposzko 4 7,4   6 Kornel Grzywocz 3,5 11,6
7 Julia Cebula 3,5 12,1   9 Dariusz Piątek 3 18,5
8 Karol Zdziebczok 3 9,1   12 Tymon Szajner 3 16,0
10 Michał Adamczewski 3 40,8   13 Wojciech Czempiel 3 37,4
11 Władysław Pasławski 3 18   14 Marcin  Niemiec 3 28,7
15 Michał  Galiczak 2,5 23,7   17 Bartosz Bednarczyk 2,5 23,1
16 Sławomir Łęski 2,5 22,1   18 Wojciech Chmielorz 2 19,6
19 Tomasz Pyzik 2 21,0   20 Paweł Szajner 2 19,2
21 Wojciech Szewczyk 2 17,1   22 Marcin Mencner 1,5 47
23 Bartłomiej Kłysz 1,5 27,2   24 Tomasz Nowiński 1,5 15,7
25 Grzegorz Grondecki 1 29,5   26 Piotr Jędrusiński 1 20,7
28 Piotr Koch 1 33,2   29 Jarosław Gliszczyński 1 36,0
27 Michał Nowiński 1 12,2   PAUZA
V Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Mirosław Nocoń 3,5 10,4 A/S 3 Wojciech Łoposzko 3,5 7,4
2 Aleksander Chaba 3,5 8,1 1up 4 Julia Cebula 3,5 12,1
5 Dawid Nowak 3 14,5 2up 6 Władysław Pasławski 3 18
7 Tymon Szajner 3 16,0 1up 8 Kornel Grzywocz 2,5 11,6
9 Marek  Zdziebczok 2,5 9,2 2&1 11 Michał  Galiczak 2,5 23,7
10 Karol Zdziebczok 2,5 9,1 A/S 12 Marcin  Niemiec 2,5 28,7
13 Wojciech Chmielorz 2 19,6 3&1 16 Wojciech Czempiel 2 37,4
14 Michał Adamczewski 2 40,8 1up 17 Paweł Szajner 2 19,2
15 Dariusz Piątek 2 18,5 3&1 18 Tomasz Pyzik 2 21
19 Bartłomiej Kłysz 1,5 27,2 4&3 22 Bartosz Bednarczyk 1,5 23,1
20 Marcin Mencner 1,5 47,0 6&5 21 Sławomir Łęski 1,5 22,1
23 Grzegorz Grondecki 1 29,5 6&5 25 Wojciech Szewczyk 1 17,1
24 Piotr Jędrusiński 1 20,7 wo 26 Piotr Koch 1 33,2
27 Tomasz Nowiński 1 15,7 A/S 28 Michał Nowiński 0,5 12,2
29 Jarosław Gliszczyński 0 36,0 2up PAUZA
IV Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Mirosław Nocoń 3 10,4 A/S 2 Aleksander Chaba 3 8,1
2 Marek  Zdziebczok 2,5 9,2 6&5 5 Wojciech Łoposzko 2,5 7,4
3 Karol Zdziebczok 2,5 9,1 5&4 6 Julia Cebula 2,5 12,1
4 Dawid Nowak 2 14,5 3&2 9 Dariusz Piątek 2 18,5
5 Wojciech Chmielorz 2 19,6 8&7 10 Władysław Pasławski 2 18
6 Tymon Szajner 2 16,0 2&1 12 Bartłomiej Kłysz 1,5 27,2
13 Kornel Grzywocz 1,5 11,6 7&5 16 Bartosz Bednarczyk 1,5 23,1
15 Marcin Mencner 1,5 47,0 2up 17 Marcin  Niemiec 1,5 28,7
17 Sławomir Łęski 1,5 22,1 3&1 18 Michał  Galiczak 1,5 23,7
19 Grzegorz Grondecki 1 29,5 3&2 23 Michał Adamczewski 1 40,8
20 Piotr Koch 1 33,2 5&3 25 Wojciech Czempiel 1 37,4
21 Wojciech Szewczyk 1 17,1 2up 24 Paweł Szajner 1 19,2
22 Piotr Jędrusiński 1 20,7 2&1 26 Tomasz Pyzik 1 21
23 Michał Nowiński 0,5 12,2 wo 28 Jarosław Gliszczyński 0 36,0
29 Tomasz Nowiński 0 15,7 2up PAUZA
III Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Dawid Nowak 2 17,6 1up 7 Mirosław Nocoń 2 10,5
2 Karol Zdziebczok 2 9,1 A/S 8 Marek  Zdziebczok 2 8,8
3 Aleksander Chaba 2 11,2 6&5 9 Bartłomiej Kłysz 1,5 32,4
4 Julia Cebula 1,5 15,7 2&1 10 Kornel Grzywocz 1,5 13,6
5 Wojciech Łoposzko 1,5 7,9 5&4 11 Grzegorz Grondecki 1 32,7
6 Wojciech Szewczyk 1 18,2 4&2 12 Dariusz Piątek 1 17,6
13 Wojciech Chmielorz 1 23,5 3&2 14 Michał Adamczewski 1 40,8
15 Paweł Szajner 1 19,3 5&3 16 Władysław Pasławski 1 18,5
17 Wojciech Czempiel 1 41,9 4&2 18 Tymon Szajner 1 16,4
19 Sławomir Łęski 1 22,3 A/S 24 Marcin  Niemiec 1 28,0
20 Bartosz Bednarczyk 1 28,3 A/S 25 Marcin Mencner 1 54,0
21 Michał Nowiński 0,5 13,8 2up 26 Michał  Galiczak 0,5 25,5
22 Piotr Jędrusiński 0 22,2 6&5 27 Jarosław Gliszczyński 0 36,0
23 Tomasz Pyzik 0 21,5 2&1 28 Tomasz Nowiński 0 16,6
29 Piotr Koch 0 34,2 2up PAUZA
II Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Marek  Zdziebczok 1 8,8 5&3 7 Dariusz Piątek 1 17,6
2 Karol Zdziebczok 1 9,1 5&3 8 Wojciech Szewczyk 1 18,2
3 Mirosław Nocoń 1 10,5 3&2 9 Wojciech Chmielorz 1 23,5
4 Aleksander Chaba 1 11,2 5&3 10 Bartosz Bednarczyk 1 28,3
5 Julia Cebula 1 15,7 A/S 11 Bartłomiej Kłysz 1 32,4
6 Dawid Nowak 1 17,6 2&1 12 Grzegorz Grondecki 1 32,7
13 Marcin Mencner 1 54,0 4&3 14 Wojciech Łoposzko 0,5 7,9
15 Kornel Grzywocz 0,5 13,6 6&5 16 Michał  Galiczak 0,5 25,5
17 Marcin  Niemiec 0,5 28,0 A/S 18 Michał Nowiński 0 13,8
19 Tymon Szajner 0 16,4 1up 24 Piotr Jędrusiński 0 22,2
20 Tomasz Nowiński 0 16,6 2up 25 Sławomir Łęski 0 22,3
21 Władysław Pasławski 0 18,5 4&3 26 Piotr Koch 0 34,2
22 Paweł Szajner 0 19,3 5&3 27 Jarosław Gliszczyński 0 36,0
23 Tomasz Pyzik 0 21,5 4&3 28 Michał Adamczewski 0 40,8
29 Wojciech Czempiel 0 41,9 2up PAUZA
I Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko HCP
1 Karol Zdziebczok 8,2 2&1 13 Paweł Szajner 18,5
2 Marek  Zdziebczok 8,7 5&4 14 Tomasz Pyzik 21,4
3 Mirosław Nocoń 10,5 3&2 15 Sławomir Łęski 22,3
4 Aleksander Chaba 10,7 4&3 16 Piotr Jędrusiński 23,0
5 Michał Nowiński 13,8 2&1 17 Wojciech Chmielorz 25,3
6 Tomasz Nowiński 16 2&1 18 Bartosz Bednarczyk 28,9
7 Tymon Szajner 16,4 2up 19 Grzegorz Grondecki 32,8
8 Dariusz Piątek 17,5 2up 20 Piotr Koch 34,2
9 Julia Cebula 17,5 7&5 21 Jarosław Gliszczyński 36,0
10 Władysław Pasławski 18 2&1 22 Bartłomiej Kłysz 36,3
11 Dawid Nowak 18,0 6&4 23 Michał Adamczewski 41,8
12 Wojciech Szewczyk 18,3 2up 24 Wojciech Czempiel 43,4
25 Marcin Mencner 54,0 2up PAUZA
Zapisy na ligę Match Play 2020 rozwiń zwiń

W maju rozpoczynamy 4 edycję Ligi Match Play Armada Golf Club. 

Tegoroczną ligę rozegramy systemem szwajcarskim na dystansie maksymalnie 7 kolejek. Każda z kolejek będzie trwała po 3 tygodnie. W tym czasie zawodnicy sparowani między sobą zagrają mecz z połowy różnicy handicapu pola. 

Każdy z zawodników będzie odpowiedzialny za aktualność swojego handicapu - w związku z czym zawodnik będzie musiał mieć zgłoszoną przynajmniej 1 rundę w systemie w ciągu 2 miesięcy przed rozegranym meczem (nie dotyczy pierwszej i drugiej kolejki spotkań).

Wpisowe do ligi wynosi 30 zł, płatne przed pierwszym meczem. 

Zapisy dostępne w linku poniżej:

ZAPISY LIGA MATCH PLAY 2020

Na rejestrację czekamy do 21 maja a pierwsza kolejka wystartuje już 25-go maja. Późne zapisy możliwe są do końca pierwszej kolejki, czyli aż do 14 czerwca!