Przedstawiamy zasady funkcjonowania reprezentacji klubowych w sezonie 2024 - tutaj