POLE I DRIVING RANGE ZAMKNIĘTE DO GRY. ZAKAZ WEJŚCIA NA OBIEKT.

We are closed until further notice. There is a total ban on entry to the golf course 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności związanej ze sportem, które polega na całkowitym zakazie jej prowadzenia (§1 w związku z §5 ust. 1 pkt 1 d oraz §6 w/w rozporządzenia)

Recepcja zostaje zamknięta, pole oraz driving całkowicie wyłączone z gry (maszyna do piłek wyłączona - nie wydaje piłek)


#OFICJALNIE #ZOSTANWDOMU #BADZODPOWIEDZIALNY