Drugi turniej Welcome to Żelazko odbył się w przepięknych warunkach pogodowych. 

W poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
 

+5-15,0:
1. Danuta Rekowska
2. Kinga Kuśmierska

15,1-30,0:
1. Monika Pawłowicz
2. Bartosz Bednarczyk
3. Grzegorz Grondecki

30,1-54:
1. Marek Kuśmierski
2. Tomasz Rodziewicz
3. Grzegorz Dzienniak

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejny turniej!