logo
flag_pl flag_en flag_de

°

Wiatr:

km/h

Regulamin

ŚCIĄGNIJ REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

Reguły lokalne pola golfowego Srebrne Stawy

 1. Granica pola (Reguła 27) – teren poza polem oznaczony białymi palikami lub linią wyznaczoną przez siatkę płotu po jej zewnętrznej stronie. Płot oraz reklamy są sztucznym utrudnieniem nieruchomym. (Reguła 24-1)

 2. Teren w naprawie (Reguła 25-1b) – teren oznaczony niebieskimi palikami lub liniami.

 3. Hazard Wodny (Reguła 26) – teren pola golfowego oznaczony żółtymi palikami.

 4. Boczny Hazard Wodny (Reguła 26) – teren pola golfowego oznaczony czerwonymi palikami.

 5. Kamienie w bunkrach są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi (Reguła 24-1)

 6. Jeżeli na dołku nr 2 piłka znajduje się w hazardzie wodnym lub jest wiadome lub w zasadzie pewne że piłka która nie została znaleziona, znajduje się w hazardzie wodnym, gracz może:
  a. Postąpić zgodnie z regułą 26-1 (Uwolnienie dla piłki w hazardzie wodnym); lub
  b. Jako opcja dodatkowa, upuścić piłkę w strefie dropowania (Drop Area) z karą jednego uderzenia
  Reguła ta nie ma zastosowania do bocznego hazardu wodnego znajdującego się na dołku nr 2 

 7. Piasek, który nie jest terenem w naprawie oraz jeśli nie znajdują się przy nim grabie, jest integralną częścią pola a piłka leżąca na tym terenie powinna być grana tak jak leży (Reguła 13) lub może być uwolniona jak piłka nie do zagrania (Reguła 28)

 8. Na terenie pola golfowego jeżeli piłka leży na kamieniach, gracz może:
  a. Grać piłkę tak jak leży; lub
  b. Postąpić zgodnie z Regułą 25-1 (Nienormalne warunki ziemne)