Znajdując się na tee tego dołka możemy błędnie założyć, że należy on do jednego z łatwiejszych na tym polu. Break greenu i pozycja flagi zdecydowanie ułatwią nam grę, przy umiejscowieniu dołka w centrum greenu. Bunkier po lewej stronie jest duży i łatwy do zachowania szansy na par.